+ 36 / 23 / 504 – 845
MŰSZAKI TÁMOGATÁS -849
EDI TANÁCSADÁS -847
Ajánlatkérés

EDI szolgáltatás a Mecsek Füszért Zrt. számára

Loaded shopping cart in a grocery store

Havonta 26.500 EDI üzenet biztosítja, hogy a COOP csoporthoz tartozó Mecsek Füszért szupermarketeinek polcai tele legyenek áruval nap mint nap.

A digitális tranzakciók, mint például az elektroni­kus megrendelések, automatikusan és valós időben kerülnek elküldésre a megbízható EDI szolgáltatással, az eXite-tal.

Az informatikai infrastruktúra harmonizálásához és így az adatok zökkenőmentesebb cseréjéhez, integrálásához és feldolgozásához a magyar kis­kereskedelmi cég úgy döntött, hogy egy új ERP rendszert (JD Edwards) vezet be, amely a kezde­tektől egy automatizált EDI-integrációt is magá­ban foglal.

A Mecsek Füszért EDI Partnerével, az EDI­TEL-lel szoros együttműködésben egy interfészt fejlesztett a megrendelési (ORDERS) és szám­lázási (INVOIC) folyamatok automatizálása ér­dekében.

Ezzel a megoldással, az EDI rendszerrel már rendelkező nagy beszállítókat és azokat a kis- és középvállalatokat is le tudják fedni, ahol az EDI megoldások technikai infra­struktúrája még nem áll rendelkezésre. Az utóbbi esetben a cég megkapja az ERP-rendszerből exportált elektroni­kus megbízást, e-mailben csatolt PDF formátumban.

Az EDI rendszerrel ren­delkező partnerek az EDI megrendelé­seket közvetlenül az ERP rendszerük­be kapják, ahonnan ez automatikusan feldolgozható és/vagy továbbítható komissiózásra. A Mecsek Füszért számára ez azt jelenti, hogy a megren­delések feldolgozásának automa­tizálásával lecsökken az adatok feldol­gozási ideje és csökken a manuális hibalehetőségek esélye is.

Az EDI-alapú ellátásilánc-mened­zsment előnyeinek kihasználása ér­dekében a Mecsek Füszért egy további e-számla és archiválási megoldást is megvalósított, mely utóbbi helyben, a COOP infrastruktúráján működik.

Az archiválási megoldás lehetővé tes­zi, hogy a kiskereskedő elektronikus számlákat küldjön a COOP tagoknak, mint például Szabolcs-Coop Zrt.-nek vagy a NYÍRZEM Zrt.-nek. Az el­lenőrző digitális archívum segítségé­vel ezeket a számlákat automatikusan, és a magyar adótörvénynek meg­felelően tárolják.

Az archivált fájlok szükség esetén bármi­kor előhívhatók, ezzel az eljárással sok helyet, időt és erőforrást takarít meg a cég.

„Az integrált EDI megoldás meg­valósítása lehetővé teszi a Mecsek számára, hogy jelentősen javítsa a tel­jes árubeszerzési ciklust. Az adatok elvesztése vagy esetleges hibák felme­rülése már a múlté. Tervünk az, hogy tovább folytassuk ezt az utat, és hama­rosan megvalósítsunk egy e-számla megoldást olyan ügyfelek számára, akik nem rendelkeznek még EDI rendszerrel, így automatizált és köz­vetlenül e-mailben küldött linken ke­resztül fogadhatnának számlákat. Kit­üntetett partnerünk ebben az EDITEL, aki professzionális szaktudással támo­gat minket ”- mondja Szabó László, a Mecsek Füszért IT vezetője.

Röviden

  • EDI kommunikáció
  • EDI integráció (EDI interfész a JD Edwards ERP-vel)
    • Megrendelések (ORDERS)
    • Számlák (INVOIC)
  • A pénz- és adóügyi elvárásoknak megfelelő digitális archiválási megoldás
  • Jelentős megtakarítás a költségek, az idő és az erőforrások tekintetében

A Mecsek Füszért Zrt.-ről

A 100%-ban magyar tulajdonú keres­kedelmi vállalat a NYÍRZEM cégcso­port tagja, mely a COOP üzletlánc legnagyobb forgalmú és legnagyobb bolthálózattal rendelkező magyar tulajdonban lévő cégcsoportja.

A Mecsek Füszért Zrt. idén 70 éves, 1949-ben alakult jelenleg 204 kiske­reskedelmi üzletet, 3 nagykereskedelmi raktárat, 5 hűtőházat, 12 C+C üzletet üzemeltet és mintegy 1800 főt foglal­koztat. A cég büszkén épít az elmúlt évtizedekben felhalmozott ta­pasztalatára, ugyanakkor a jelen és a jövő kihívásainak is folyamatosan igyekszik megfelelni.

A fő tevékenysége az élelmiszer és a háztartási vegyi áru termékek kis- és nagykereskedelme, amivel meg­határozó ereje nemcsak az egész országot behálózó Coop rendszernek, hanem tevékeny részesei Magya­rország kereskedelmi életének is.

Symbolic image copyright iStockphoto, photo credit Nodar_Chernishev

Kérjük, aktiválja a cookie-kat a böngésző beállításaiban, hogy a weboldal teljes tartalmát el tudja érni.
Jelenleg elavult böngészőt használ, mely biztonsági hiányosságokhoz és csökkentett felhasználói élményhez vezethet.
Hogyan frissítheti egyszerűen böngészőjét.