+ 36 / 23 / 504 – 845
MŰSZAKI TÁMOGATÁS -849
EDI TANÁCSADÁS -847
Ajánlatkérés

e-számlázás

Papírmentes számlázás

Az elektronikus számlázás lehetővé teszi a teljes számlázási folyamat hosszútávú optimalizálását.

Nemzetközi tanulmányok bizonyítják, hogy rendelésenként 51 euróig terjedő megtakarítással számolhatunk a számlázási folyamatot érintően.

Az Ön előnyei az e-számlával

 • Rendelésenként 16.000 forintig terjedő megtakarítás a számlázási folyamatot illetően
 • Részletes számlaellenőrzés
 • Archiválás a törvényi előírásoknak megfelelően
 • Manuális munka megtakarítása
 • Megbízható, pontos adatok
 • 80%-os megtakarítás a számlanyomtatással, csomagolással és postai kiküldéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket illetően
 • Fenntarthatóság az üzleti folyamatokban

EDITEL e-számla megoldások

Az EDITEL igényre szabott, jogszabályi követelményeknek megfelelő e-számlázási megoldást nyújt mind a számlakibocsátónak, mind pedig a számlafogadónak. A számlaadatok biztonságos és törvényi előírásoknak megfelelő archiválása minden egyes e-számla szolgáltatásunkhoz kapcsolódóan szükség esetén igényelhető (EY).

Az Ön előnyei

 • Egységes megoldás az üzleti partnereknek (a számlakibocsátónak és a számlafogadónak is)
 • Biztonságos és nyomon követhető számlázási folyamat az eXite®-on keresztül
 • Egyéni számlaformátum (EDI,PDF, XML,…)
 • Teljes mértékű automatizálás
 • További igényelhető szolgáltatások: elektronikus aláírás, időbélyeg

Számlázás e-book letöltése

Az ideális e-számla megoldás vállalatának!

 • EDI e-számla

  Az EDITEL klasszikus EDI e-számla megoldásával megvalósul a teljes számlázási folyamat automatizálása. Az EDITEL a számlázási folyamat hatékonysága érdekében egy teljes körű szolgáltatást nyújt. Ebbe beletartozik a számla előállítása a megfelelő EDI formátumba, az eXite® platformon keresztül történő továbbítása, illetve a jogszabályoknak megfelelő archiválása. A számla kiállítása bármikor lehetséges, így a rendelési és szállítási adatok könnyedén összehasonlíthatóak a számlában szereplő adatokkal.

 • EDI e-számla KKV-k számára

  A web alapú tradeIT alkalmazás kifejezetten kis- és középvállalkozások számára került kifejlesztésre. Ezen az online portálon keresztül a számlaadatok könnyedén rögzíthetőek, kiküldhetőek az ügyfeleknek, illetve archiválhatóak. Ez a megoldás plusz beruházás és infrastruktúra kiépítése nélkül megvalósítható, ezáltal lehetővé teszi a gyors belépést az e-számla világába.

 • PDF (PKI) e-számla

  Ez a megoldás nagyrészt azoknak a vállalatoknak ideális, akik nagy mennyiségű számlát küldenek ki főként kisebb cégek számára. Ennek folyamán az ERP rendszerből exportált (EDIFACT, CSV, I-DOC,…) számlaadatokból egy PDF dokumentum generálódik.

  Tetszőlegesen a számla aláírással ellátva (PKI számla) illetve a jogszabályoknak megfelelően archiválható. A PDF számla e-mailben kerül kiküldésre az ügyfél számára, vagy egy biztonságos linken keresztül egy portálról letölthető. Ezen kívül további funkciók is rendelkezésre állnak, többek között az időbélyeg alkalmazása és emlékeztető szolgáltatás használata.

 • e-számla nemzetközi vállalatoknak

  Az egyes országok különböző jogi szabályozásai kihívást jelentenek a nemzetközi szinten tevékenykedő vállalatoknak. Az egyes helyi jogszabályok gyakran csak nehézségek árán képezhetőek le a központilag szabályozott IT rendszerbe. Az EDITEL lokális és piac specifikus adottságoknak megfelelő szolgáltatást nyújt, mely eleget tesz a helyi szabályozásoknak. A legnagyobb pozitívum, hogy nem szükséges a nemzetközi cég infrastruktúráját az egyes országokban használt különféle rendszerekkel harmonizálni, enélkül is sikeresen működik az adatcsere.

 • Digitális archiválás

  Függetlenül az alkalmazott e-számlázási módszertől az EDITEL egy jogszabályoknak eleget tevő archiválási funkciót nyújt számlázási dokumentumainak. Az archiválási időtartam teljes egésze alatt biztosított a dokumentumok eredetének hitelessége és az adattartalmának sértetlensége. Az EDITEL örömmel áll rendelkezésre a megfelelő megvalósítási mód kiválasztásában.

Az elektronikus számlázás jogi háttere

2001. évi XXXV. tv. az elektronikus aláírásról:

 • Hatály: fokozott biztonságú-, minősített elektronikus aláírás
 • A jogszabálynak megfelelő elektronikus dokumentum joghatását tekintve egyenrangú a papír alapú iratokkal
 • Az elektronikusan aláírt dokumentum kinyomtatott változata nem bír bizonyító erővel

20/2004. (IV. 21.) PM rendelet az elektronikus számláról:

 • Hatályos: 2004. május 1-től
 • Meghatározásra kerültek az adóigazgatási azonosításra való alkalmasság feltételei:
  • számla, egyszerűsített számla tartalmi kellékei
  • vevővel, megrendelővel előzetes szerződés
  • Áfa tv. 43.§ (7) bekezdésében előírt feltételeknek való megfelelés
 • Az elektronikus számla kibocsátásának módjai:
  • legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott
  • elektronikus adatcsere rendszer (EDI) alkalmazásával létrehozott elektronikus adat formájában
 • Papír alapú összesítő dokumentum EDI rendszerű számlázásnál
 • Elektronikus számlaköteg létrehozásának lehetősége:
  • több elektronikus számlát tartalmaz, de ugyanannak a vevőnek
  • az egyes számlák azonos adatait elég egyszer feltüntetni, ha az összes számla valamennyi adata hozzáférhető
 • Elektronikus számlák megőrzése:
  • kiállítása szerinti eredeti formában
  • az archiválást végezheti az archiválásra kötelezett, vagy a megbízott archiválási szolgáltató

APEH közlemény az elektronikus számlázásról (AEÉ 2005/9. szám)

 • APEH közlemény az elektronikus úton kiállított számlákról (AEÉ 2004/7.)
 • Elektronikus számlákkal kapcsolatos alapvető követelmények
 • Elektronikus számlák kiállítása
 • Elektronikus számlák megőrzése
 • Elektronikus számlák kontírozása
 • Elektronikus számlázás ellenőrzése
 • APEH közlemény az elektronikus számláról szóló PM rendeletben hivatkozott fájlformátumokról (AEÉ 2004/9.)

Elektronikus számlázás során az adóhatóság által elfogadott fájlformátumok:

 1. txt formátum
 2. print fájl
 3. xml formátum


7/2005. (VII. 18.) IHM rendelet a digitális archiválás szabályairól, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokkal kapcsolatos elektronikus archiválás szabályairól

46/2007. PM rendelet az elektronikus számláról

 • A korábbi 20/2004. (IV. 21.) PM rendeletet helyezi hatályon kívülre 2008. jan. 1-től.
 • 2007. évi CXXVII. Új Áfa Törvény miatt került kibocsátásra

114/2007. GKM rendelet a digitális archiválás szabályairól

 • A korábbi szigorú szabályozásnál „enyhébb” keretek
 • Az előző rendelethez hasonlóan az archiválást végezheti az archiválásra kötelezett, amennyiben az archiválás rendje belső szabályzatban van rögzítve, valamint biztosítja a rendeletben előírt feltételeket:
  • hozzáférés
  • olvashatóság
  • megváltoztathatatlanság
  • megőrzés
  • védelem

2013-tól alkalmazandó új számlázási szabályokról

Az Áfa tv. 2013. január elsejétől hatályos elektronikus számla fogalma alapján elektronikus számlának minősül minden olyan, az Áfa tv-ben előírt adatokat tartalmazó számla, amelyet elektronikus formában bocsátottak ki és fogadtak be. Az elektronikus számlákra is a számlákra vonatkozó általános szabályok vonatkoznak.

Az Áfa törvény 168/A. § (1) bekezdése alapján a számla (valamennyi számla, függetlenül annak megjelenési formájától) kibocsátásának időpontjától a számla megőrzésére vonatkozó időszak végéig biztosítani kell a számla

 • eredetének hitelességét,
 • adattartalma sértetlenségét és
 • olvashatóságát.

A törvény ugyanakkor kiemel két megoldási lehetőséget. Az áfa törvény 175. § (2) bekezdése szerint az elektronikus számla eredetének hitelességére és adattartalmának sértetlenségére vonatkozó követelményeknek történő megfelelése úgy is biztosítható, ha az elektronikus számlát

 1. az elektronikus aláírásról szóló törvény rendelkezései szerinti minősített elektronikus aláírással látják el; vagy
 2. az elektronikus adatcsererendszerben (EDI) elektronikus adatként hozzák létre és továbbítják.

Ez alapján tehát a jogalkotó segítségként előírja, hogy amennyiben az adóalany minősített elektronikus aláírással ellátott számlát, vagy EDI rendszerben továbbított számlát alkalmaz, ezek esetében úgy kell tekinteni, hogy az adattartalom sértetlensége és az eredet hitelessége követelményének történő megfelelés biztosított.

Kérjük, aktiválja a cookie-kat a böngésző beállításaiban, hogy a weboldal teljes tartalmát el tudja érni.
Jelenleg elavult böngészőt használ, mely biztonsági hiányosságokhoz és csökkentett felhasználói élményhez vezethet.
Hogyan frissítheti egyszerűen böngészőjét.