+ 36 / 23 / 504 – 845
MŰSZAKI TÁMOGATÁS -849
EDI TANÁCSADÁS -847
Ajánlatkérés

EANCOM üzenetek

Törzsadatok

 • PARTIN (Party Information) - Partner Információ

  A Partner Információ az első üzenet, amely a kereskedelmi kapcsolat kezdetén kerül kicserélésre az üzleti partnerek között.

 • PRICAT (Price/Sales Catalogue) - Ár/értékesítési Katalógus

  Az Ár/értékesítési katalógus egy olyan üzenettípus, amely lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások árainak és katalógusinformációinak eladó és vevő közötti cseréjét. Ezen felül olyan speciális feltételeket is tartalmazhat, mint például csomagolási vagy termékcímkézésre vonatkozó vevői utasítások. Továbbá az üzenet alkalmas a korábban kézhez kapott Ár/értékesítési katalógus megválaszolására (elfogadás, visszautasítás).

 • PRIONQ (Product Inquiry) - Termékinformáció kérés

  A Termékinformáció kérés az üzenetküldő számára lehetővé teszi egy termék- vagy termékcsoport törzsadatok katalógusból történő, kritériumok szerinti lekérdezését.

 • PRODAT (Product Data) - Termékadat

  A Termékadat üzenet a törzsadatok partnerek közötti kommunikációjának támogatására szolgál, vagyis azonosításra, leírásra és információszolgáltatásra. Ezek a hosszútávon érvényes információk technikai és funkcionális adatok, nem pedig kereskedelmi feltételek.

 • QALITY (Quality Test Report) - Minőségi teszt eredmény

  Ez az üzenet teszteredményeket közöl különleges előfeltétellel forgalomba helyezhető termékekről. A tartalmi részét tesztadatok, vizsgálati eredmények, statisztikai adatok, valamint az alkalmazott tesztelési eljárás leírása képezik. További kritériumok megadása is lehetséges.

Rendelési adatok

Szállítási és készletezési adatok

 • DELFOR (Delivery Schedule) - Szállítási ütemezés

  A Szállítási ütemezés üzenetet a megrendelő küldheti a szállítója felé. Az üzenetben lehetősége nyílik rövidtávú szállítási utasítások közlésére, valamint hosszútávú megrendelési előrejelzések megosztására egyaránt.

 • DESADV (Despatch Advice) - Feladási értesítés

  A Feladási értesítés részletes adatokat tartalmaz a meghatározott feltételek között feladott áruról. Az üzenet célja az, hogy részletes információhoz juttassa a megrendelőt a szállítmány tartalmáról. A Feladási értesítés minden esetben egy áruátvételi helyre, és egy vagy több áruátadási helyre vonatkozik. Továbbá magába foglalhat több különböző rakományt és megrendelést is.

 • INSDES (Instruction to Despatch) - Feladási utasítás

  Ezt az üzenetet annak van lehetősége elküldeni, aki a megrendelt áruk felett rendelkezik. Tartalmazhat utasításokat az áru szállítására és kiszolgáltatására, az üzenetben meghatározott feltételek szerint.

 • INVRPT (Inventory Report) - Leltárkészlet jelentés

  Az üzenet célja az, hogy információcseréhez segítse az üzleti partnereket a valós és a tervezett raktárkészlet esetleges különbségéről. A Leltárkészlet jelentés üzenet a partnerek között tetszőleges irányban használható.

 • RECADV (Receiving Advice) - Átvételi értesítés

  Az átvételi értesítés részletes adatokat tartalmaz árukról, amelyek az előzetesen szerződő felek között meghatározott feltételek szerint megérkeztek. Ennek az üzenetnek köszönhetően a feladó információhoz jut a küldemény tartalmáról.

Számla adatok

 • COACSU (Commercial Account Summary) - Kereskedelmi számla összesítés

  A Kereskedelmi számla értesítés üzenet lehetővé teszi egy bankszámlához köthető kereskedelmi adatok üzleti partnerek (vagy azok ügynökei- pl.: adótanácsadó) közötti cseréjét. Különös tekintettel a sikeres kifizetésekre és a kintlévőségekre.

 • COMDIS (Commercial Disput) - Kereskedelmi vita

  Ez az üzenet az INVOIC (pl.: kereskedelmi számla, jóváírás) üzenetekkel kapcsolatos reklamációk kifejezésére szolgál. Általános esetben a Kereskedelmi vita üzenetet a megrendelő használja, hogy felhívja a szállítója figyelmét az INVOIC üzenetben felmerült pontatlanságra (pl.: hibás ár, rossz termékazonosító, szállítólevél hiánya, stb.).

 • INVOIC (Invoice) - Számla

  A Számla üzenet a szállító követelését testesíti meg a megrendelő felé. A követelés alapja lehet az elvégzett szolgáltatás vagy a leszállított termék. Ez az üzenettípus pontos adattartalma esetén helyettesíti a proforma számlát, valamint a jóváírások és a terhelések jegyzékét.

 • MSCONS (Metered Services Consumption Report) - Mért szolgáltatás fogyasztási jelentés

  Az üzenet célja a termékek vagy szolgáltatások felhasználásáról szóló jelentés üzleti partnerek (vagy ügynökeik) közötti cseréjének támogatása. A felhasználás és amennyiben szükséges a hozzá tartozó technikai információk vizsgálata mérőberendezések segítségével több helyen zajlik.

 • REMADV (Remittance Advice) - Átutalási értesítés

  Az Átutalási értesítés üzenet részletes információt tartalmaz bizonyos időponthoz köthető, áru vagy szolgáltatásértékesítéshez kapcsolódó kifizetésekről és egyéb pénzügyi tranzakciókról. Az adatcsere szállító és megrendelő között megy végbe.

 • TAXCON (Tax Control) - Adóellenőrzés

  Ezt az üzenetet a szállító küldheti a megrendelőnek az adózáshoz kapcsolódó információk közlése érdekében. Általában az Adóellenőrzés üzenet továbbítása a Számlával együtt történik.

Értékesítési adatok

 • SLSFCT (Sales Forecast Report) - Értékesítési előrejelzés

  Ezen üzenet révén lehetőség nyílik a termék- és szolgáltatás értékesítés előrejelzésére vetített adatok vállalatok közötti adatcseréjére. Az Értékesítési előrejelzés üzenet leírást tartalmaz az értékesítés helyszínéről, időtartamról, a termékekről, az árazásról és a mennyiségről. Az üzenet címzettje elektronikusan feldolgozhatja az adatokat, és az eredményekkel hatékonyabbá teheti saját termelését, tervezését, marketingjét, vagy használhatja őket statisztikai célokra.

 • SLSRPT (Sales Data Report) - Értékesítési jelentés

  Az üzenet lehetővé teszi a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó értékesítési adatok üzleti partnerek közötti cseréjét. Az Értékesítési jelentés üzenet magába foglalja az értékesítés helyét és időintervallumát, valamint a termék leírását, árát és az eladott mennyiséget. Az üzenet címzettje elektronikusan feldolgozhatja az adatokat, és az eredményekkel hatékonyabbá teheti saját termelését, tervezését, marketingjét, vagy használhatja őket statisztikai célokra.

Visszatérés feldolgozása

Különleges információk

 • APERAK (Application Error & Acknowledgement Msg.) - Alkalmazási hiba és visszaigazolás üzenete

  Ezt az üzenetet az eredeti üzenet címzettje küldheti az eredeti üzenet küldőjének. Funkciója az, hogy értesítse a küldő felet az üzenet belső hálózatba történő megérkezéséről, valamint az esetleges belső hálózatbeli feldolgozási hibákról.

 • AUTACK (Secure Authentication & Acknowledgement Msg.) - Biztonsági hitelesítés és visszaigazolás

  Az üzenet lehetőséget teremt az elektronikus aláírás, és a hozzá tartozó ellenőrző információk üzleti partnerek közötti cseréjéhez. A Biztonsági hitelesítés és visszaigazolás üzenet egyaránt használat a nemzeti és a nemzetközi kereskedelemben.

 • CONDRA (Drawing Administration Message) - Megjelenítés adminisztráció

  Üzenet az igazgatóságnak, külső tárgyak cseréjéről. Külső tárgy lehet például: képek, videók, filmek, CAD fájlok.

 • CONTRL (Syntax and Service Report) - Szintaktikai és szolgáltatás jelentés

  A Szintaktikai és szolgáltatás jelentés üzenet feladója az eredeti EDIFACT üzenet címzettje. Az üzenet funkciója az eredeti üzenet megérkezésének visszaigazolása és/vagy az adatátvitel során jelentkező hibák felsorolása.

 • GENRAL (General Message) - Általános üzenet

  Az Általános üzenet használata akkor javasolt, ha az elektronikus adatcserére váró adatok egyetlen speciális üzenettípusba sem illenek bele.

 • PAYDUC (Payroll Deductions Advice) - Fizetési levonások

  A Fizetési levonások üzenetet a foglalkoztató küldi (vagy megbízottja) egy szolgáltató szervezetnek (pl.: nyugdíj alap), hogy részletezze a részükre eszközölt, alkalmazottaktól származó fizetési levonásokat. Az üzenet mindazon országokban, és azok között használható, ahol alkalmazzák a fizetési levonás eljárását.

 • KEYMAN (Security Key and Certificate Management Msg.) - Biztonsági kulcs és minősítés jelentés

  A Biztonsági kulcs és minősítés jelentés üzenet funkciója a biztonsági kulcsok és minősítő jelentések üzleti partnerek közötti cseréjének elősegítése. Az üzenet használható nyilvános kulcsok vagy ajánlások minősítésekké konvertálására, aszimmetrikus algoritmusok által.

Szállítási adatok

 • HANMOV (Cargo/goods Handling and Movement) - Teheráru/áru kezelés és mozgatás

  Egy üzenet, amelyet ez egyik üzletfél küld egy raktár, egy elosztó központ, vagy egy logisztikai szolgáltató felé, a szolgáltatások azonosítása érdekében, illetve ha szükséges bizonyos áruk mozgatására vonatkozóan. A Teheráru/áru kezelés és mozgatás üzenet hatásköre az elosztó központ, valamint a logisztikai szolgáltató közelében lévő raktárakra korlátozott.

 • IFCSUM (Forwarding and Consolidation Summary Msg.) - Továbbítási és konszolidációs összegzés

  Üzenet a fuvarozásért és/vagy szállítmányozási feladatokért felelősséget vállaló partner részéről annak az üzletfélnek, aki a meghatározott szolgáltatás véghezviteléről gondoskodik.

 • IFTMAN (Arrival Notice) - Érkezési értesítés

  Az Érkezési értesítés üzenet a szerződésben megjelölt, fuvarozási és/vagy szállítmányozási feladatokat ellátó partner részéről kerül elküldésre. Az üzenet részletes adatokat tartalmaz a szállítmány érkezéséről.

 • IFTMBC (Booking Confirmation) - Foglalás visszaigazolás

  Egy üzenet, amely a fuvarozás és/vagy szállítmányozási feladatokat kínáló fél részéről kerül elküldésre. A Foglalási visszaigazolás tartalmazhat visszaigazolást a megbízás elfogadásáról, feldolgozás alatti helyzetéről, valamint részleges elfogadásról vagy visszautasításról.

 • IFTMBF (Firm Booking) - Foglalás

  A foglalási üzenetet a fuvarozási/szállítmányozási feladat megbízója küldi az ajánlattevő felé határozott megbízás esetén. Ez az üzenet tartalmazza a fuvarozás során teljesítendő feltételeket.

 • IFTMIN (Transport Instruction) - Szállítási utasítás

  A Szállítási utasítás üzenet küldője a kereskedelmi szerződésben a fuvarozási/szállítmányozási feladatokért felelősséget vállaló üzletfél, fogadója pedig az a partner, akinek a megnevezett fuvarozási/szállítmányozási feladatot valóban végre kell hajtania.

 • IFTSTA (Transport Status) - Szállítási státusz

  Ez az üzenet arra szolgál, hogy támogassa a szállítási státuszhoz köthető adatok (pl.: késés, baleset) cseréjét a szerződött felek között.

Pénzügyi üzenetek

 • BANSTA (Banking Status) - Banki státusz

  A Banki státusz üzenetet egy hitelintézet küldi az ügyfelének. Információt nyújtva a felhasználói szintű pénzügyi tranzakciókról.

 • CREMUL (Multiple Credit Advice) - Többszörös jóváírási értesítés

  A Többszörös jóváírási értesítés üzenetet a számlavezető bank küldi a számlatulajdonosnak, illetve előzetes megegyezés alapján egy harmadik félnek. Ők így információhoz jutnak az adott időszakon belüli, a számlájukat illető üzleti tranzakciókhoz tartozó jóváírásokról.

 • DEBMUL (Multiple Debit Advice) - Többszörös terhelési értesítés

  A Többszörös terhelési értesítés üzenetet a számlavezető hitelintézet küldi a számlatulajdonosnak, illetve előzetes megegyezés alapján egy harmadik félnek. Ők így információhoz jutnak az adott időszakon belüli, számlájukat illető, üzleti tranzakciókhoz tartozó terhelésekről.

 • DIRDEB (Direct Debit) - Direkt terhelés

  A Direkt terhelés üzenetet a direkt terhelés kezdeményezője küldheti a bankjának. Az üzenet révén a bank információhoz jut az üzleti tranzakcióról, a fizetésre kötelezettről és annak számlájáról levonandó, majd pedig az üzenetküldő részére jóváírandó fix összegekről.

 • FINCAN (Financial Cancellation) - Pénzügyi visszahívás

  A Pénzügyi visszahívás üzenetet a megrendelő (vagy annak megbízottja) küldi a bankja felé annak érdekében, hogy tekintsék semmisnek a korábban küldött pénzügyi üzeneteit, vagy azoknak bizonyos részeit.

 • FINSTA (Financial Statement) - Pénzügyi jelentés

  Ez az üzenet egyike bank és az ügyfelei között alkalmazott kommunikációs lehetőségeknek. A leggyakrabban a Pénzügyi jelentés az ügyfél számláját érintő terheléseket listázza. Az üzenet több számlainformációt is magába foglalhat.

 • PAYMUL (Multiple Payment Order) - Többszörös fizetési rendelvény

  A többszörös fizetési rendelvény üzenetet a megrendelő (vagy annak megbízottja) küldi a bankja felé. Az üzenet tartalmazza a megrendelő számlájára/számláira vonatkozó terhelési meghagyásokat, valamint a kedvezményezett/ek számlaadatait és az utalni kívánt összeget. Az üzenet révén lehetőség nyílik üzleti tranzakciók pénzügyi rendezésére.

Kérjük, aktiválja a cookie-kat a böngésző beállításaiban, hogy a weboldal teljes tartalmát el tudja érni.
Jelenleg elavult böngészőt használ, mely biztonsági hiányosságokhoz és csökkentett felhasználói élményhez vezethet.
Hogyan frissítheti egyszerűen böngészőjét.