+ 36 / 23 / 504 – 845
MŰSZAKI TÁMOGATÁS -849
EDI TANÁCSADÁS -847
Ajánlatkérés

EDI – csakis kozmetikai szemszögből

A CURA kozmetikai cég EDI-t használ

Folyamatosan bővülő választék, egyre rövidülő termék élettarta-mok, gyors forgási sebesség és viszonylag rövid készletfedezeti idő az üzletek elosztó központjaiban. Ezek jelentik a legnagyobb kihívást a CURA számára a drogériákkal folytatott intenzív együttműködése során.

„Alapvető fontosságú a nagyon rö­vid átfutási idővel rendelkező áruk dinamikus ellátása. Ebben az esetben csak a dokumentumok gyors és egyszerű cseréje segíti az áruk áram­lását.” – nyilatkozta Gerhard Kaiser, a CURA-Marketing GmbH operatív vezetője. Éppen ezért a CURA már régóta fogl­alkozik az EDI-vel, és több mint tíz éve támaszkodik az EDITEL szolgál­tatásaira.

„Az EDITEL-tel való együttműködésben különösen nagyra becsüljük az értékesítés magas szín­vonalú kiszolgálását és a megalapo­zott szakmai tudást. Náluk az „EDI-kezdők” is jó kezekben van­nak.” – így Gerhard Kaiser. A CURA fókuszában mindenekelőtt az elektronikus megrendelés (ORDERS) áll, mivel Kaiser szerint „a kereskedőktől elvárt gyors átfutási idő teljesítése csak széles körű fiókhálózattal, sőt bizonyos esetekben csak közvetlenül helyben történő komissiózással lehetséges“.

A CURA erre a célra az EDITEL EDI integrációs szolgáltatását használja, felhő alapú megoldásként. Christoph Stenech, az EDITEL vezető értékesíté­si tanácsadója szerint ennek az az elő­nye, hogy „a CURA-nak nem kell az EDI-kapcsolatok körüli koordinációs feladatokról gondoskodni, így az alaptevékenységre koncentrálhat.”

Az EDI kulcsszerepet játszik a CURA nemzetközi szintű üzleti tevéke­nységében is. „Egyetlen dokumen­tumáramlás sem képes gyorsabban működni különböző rendszerek kö­zött, mint az EDI tranzakció.“ – mond­ja Gerhard Kaiser.

Az EDI-t használják például a szám­lázási folyamatok lebonyolításához is összesen öt országban (Ausztria, Németország, Magyarország, Cse­hország, Szlovákia) a MARKANT fi­zetési szolgáltatón keresztül. Kaiser szerint „a konkrét kihívás a beszállító országok sokféleségében rejlik, mindegyiknek saját szabályai vannak a leképezésekre és a külön­böző interfészekre“.

A CURA következő EDI lépésként az elektronikus szállítólevél (DESADV) bevezetését tervezi, amely Kaiser sze­rint „a professzionális Aviso mened­zsment iránti egyre növekvő igénye­ket is támogatja majd”.

A CURA-marketing GmbH-ról

Az Innsbruckban található Cura Marketing GmbH a kozmetikai és illatszeriparban működő nemzet­közi, innovatív vállalat, több mint 100 alkalmazot­tal. A CURA részt vesz a kozmetikai márkák, mar­keting koncepciók és marketing stratégiák fejlesztésében is. A CURA termékeit 18 ország­ban forgalmazzák, amivel 2018-ban 45 millió eurós forgalmat generáltak.

Symbolic image copyright Cure Marketing GmbH

Kérjük, aktiválja a cookie-kat a böngésző beállításaiban, hogy a weboldal teljes tartalmát el tudja érni.
Jelenleg elavult böngészőt használ, mely biztonsági hiányosságokhoz és csökkentett felhasználói élményhez vezethet.
Hogyan frissítheti egyszerűen böngészőjét.