A honlap böngészésével elfogadja a cookie-k használatát. Tovább információért, kattintson ide!

Törzsadatok

A Partner Információ az első üzenet, amely a kereskedelmi kapcsolat kezdetén kerül kicserélésre az üzleti partnerek között.

Az Ár/értékesítési katalógus egy olyan üzenettípus, amely lehetővé teszi az áruk és szolgáltatások árainak és katalógusinformációinak eladó és vevő közötti cseréjét. Ezen felül olyan speciális feltételeket is tartalmazhat, mint például csomagolási vagy termékcímkézésre vonatkozó vevői utasítások. Továbbá az üzenet alkalmas a korábban kézhez kapott Ár/értékesítési katalógus megválaszolására (elfogadás, visszautasítás).

A Termékinformáció kérés az üzenetküldő számára lehetővé teszi egy termék- vagy termékcsoport törzsadatok katalógusból történő, kritériumok szerinti lekérdezését.

A Termékadat üzenet a törzsadatok partnerek közötti kommunikációjának támogatására szolgál, vagyis azonosításra, leírásra és információszolgáltatásra. Ezek a hosszútávon érvényes információk technikai és funkcionális adatok, nem pedig kereskedelmi feltételek.

Ez az üzenet teszteredményeket közöl különleges előfeltétellel forgalomba helyezhető termékekről. A tartalmi részét tesztadatok, vizsgálati eredmények, statisztikai adatok, valamint az alkalmazott tesztelési eljárás leírása képezik. További kritériumok megadása is lehetséges.

Rendelési adatok

Ez az üzenet a már korábban létrejött szerződési feltételek elektronikus adatcseréjét teszi lehetővé, hozzájárulva ezzel a megrendelések és a számlák automatikus jóváhagyásához és kifizetések előtti ellenőrzéséhez.

Ennek az üzenetnek a segítségével státusz információkat küldhet el a szállító egy megrendelésről. Ez lehet egy hagyományos módon elküldött válasz a megrendelő információkérésére, de akár egy automatikus üzenet is az előzőleg szerződésben foglaltak szerint.

Ezt az üzenetet a megrendelő küldheti a szállítónak megrendelése feldolgozottságára való rákérdezésként. Az üzenet korábban elküldött megrendelésekre is vonatkozhat.

A Megrendelés visszaigazolását a szállító küldheti a vásárló korábbi megrendelése vagy megrendelés módosítása visszaigazolása érdekében.

A vásárló ennek az üzenettípusnak a segítségével változtathatja meg a korábban elküldött rendelését.

Az eladó és vevő közötti megállapodás alapján megrendelt árukra és szolgáltatásokra vonatkozó részletes információkat tartalmazó üzenet.

Az Ajánlat a válasz a szállító részéről a korábban hozzá érkezett Ajánlatkérésre. Az Ajánlatnak részletes választ kell tartalmaznia a vevő által említett valamennyi kérdésre.

Ezt az üzenetet a vevő küldi a szállítójának a benne meghatározott áruk vagy szolgáltatások szállítói ajánlata érdekében. Az Ajánlatkérés tartalmazhat kérdéseket a fizetési feltételekről, valamint az árumennyiség meghatározásán kívül megadhatja az átvétel időpontját és helyét.

Szállítási és készletezési adatok

A Szállítási ütemezés üzenetet a megrendelő küldheti a szállítója felé. Az üzenetben lehetősége nyílik rövidtávú szállítási utasítások közlésére, valamint hosszútávú megrendelési előrejelzések megosztására egyaránt.

A Feladási értesítés részletes adatokat tartalmaz a meghatározott feltételek között feladott áruról. Az üzenet célja az, hogy részletes információhoz juttassa a megrendelőt a szállítmány tartalmáról. A Feladási értesítés minden esetben egy áruátvételi helyre, és egy vagy több áruátadási helyre vonatkozik. Továbbá magába foglalhat több különböző rakományt és megrendelést is.

Ezt az üzenetet annak van lehetősége elküldeni, aki a megrendelt áruk felett rendelkezik. Tartalmazhat utasításokat az áru szállítására és kiszolgáltatására, az üzenetben meghatározott feltételek szerint.

Az üzenet célja az, hogy információcseréhez segítse az üzleti partnereket a valós és a tervezett raktárkészlet esetleges különbségéről. A Leltárkészlet jelentés üzenet a partnerek között tetszőleges irányban használható. 

Az átvételi értesítés részletes adatokat tartalmaz árukról, amelyek az előzetesen szerződő felek között meghatározott feltételek szerint megérkeztek. Ennek az üzenetnek köszönhetően a feladó információhoz jut a küldemény tartalmáról.

Számla adatok

A Kereskedelmi számla értesítés üzenet lehetővé teszi egy bankszámlához köthető kereskedelmi adatok üzleti partnerek (vagy azok ügynökei- pl.: adótanácsadó) közötti cseréjét. Különös tekintettel a sikeres kifizetésekre és a kintlévőségekre.

Ez az üzenet az INVOIC (pl.: kereskedelmi számla, jóváírás) üzenetekkel kapcsolatos reklamációk kifejezésére szolgál. Általános esetben a Kereskedelmi vita üzenetet a megrendelő használja, hogy felhívja a szállítója figyelmét az INVOIC üzenetben felmerült pontatlanságra (pl.: hibás ár, rossz termékazonosító, szállítólevél hiánya, stb.).

A Számla üzenet a szállító követelését testesíti meg a megrendelő felé. A követelés alapja lehet az elvégzett szolgáltatás vagy a leszállított termék. Ez az üzenettípus pontos adattartalma esetén helyettesíti a proforma számlát, valamint a jóváírások és a terhelések jegyzékét.

Az üzenet célja a termékek vagy szolgáltatások felhasználásáról szóló jelentés üzleti partnerek (vagy ügynökeik) közötti cseréjének támogatása. A felhasználás és amennyiben szükséges a hozzá tartozó technikai információk vizsgálata mérőberendezések segítségével több helyen zajlik.

Az Átutalási értesítés üzenet részletes információt tartalmaz bizonyos időponthoz köthető, áru vagy szolgáltatásértékesítéshez kapcsolódó kifizetésekről és egyéb pénzügyi tranzakciókról. Az adatcsere szállító és megrendelő között megy végbe.

Ezt az üzenetet a szállító küldheti a megrendelőnek az adózáshoz kapcsolódó információk közlése érdekében. Általában az Adóellenőrzés üzenet továbbítása a Számlával együtt történik.

Értékesítési adatok

Ezen üzenet révén lehetőség nyílik a termék- és szolgáltatás értékesítés előrejelzésére vetített adatok vállalatok közötti adatcseréjére. Az Értékesítési előrejelzés üzenet leírást tartalmaz az értékesítés helyszínéről, időtartamról, a termékekről, az árazásról és a mennyiségről. Az üzenet címzettje elektronikusan feldolgozhatja az adatokat, és az eredményekkel hatékonyabbá teheti saját termelését, tervezését, marketingjét, vagy használhatja őket statisztikai célokra.

Az üzenet lehetővé teszi a termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó értékesítési adatok üzleti partnerek közötti cseréjét. Az Értékesítési jelentés üzenet magába foglalja az értékesítés helyét és időintervallumát, valamint a termék leírását, árát és az eladott mennyiséget. Az üzenet címzettje elektronikusan feldolgozhatja az adatokat, és az eredményekkel hatékonyabbá teheti saját termelését, tervezését, marketingjét, vagy használhatja őket statisztikai célokra.

Visszatérés feldolgozása

A Visszaküldési értesítés üzenet segítségével juttatja a vevő az eladó tudomására, hogy mely termékeket és miért (meghibásodás, javítás, stb.) kell visszavennie.

A Visszaküldési üzenet révén informálhatják az üzleti partnerek egymást a visszaküldés módjáról és lehetőségeiről.

Különleges információk

Ezt az üzenetet az eredeti üzenet címzettje küldheti az eredeti üzenet küldőjének. Funkciója az, hogy értesítse a küldő felet az üzenet belső hálózatba történő megérkezéséről, valamint az esetleges belső hálózatbeli feldolgozási hibákról.

Az üzenet lehetőséget teremt az elektronikus aláírás, és a hozzá tartozó ellenőrző információk üzleti partnerek közötti cseréjéhez. A Biztonsági hitelesítés és visszaigazolás üzenet egyaránt használat a nemzeti és a nemzetközi kereskedelemben.

Üzenet az igazgatóságnak, külső tárgyak cseréjéről. Külső tárgy lehet például: képek, videók, filmek, CAD fájlok.

A Szintaktikai és szolgáltatás jelentés üzenet feladója az eredeti EDIFACT üzenet címzettje. Az üzenet funkciója az eredeti üzenet megérkezésének visszaigazolása és/vagy az adatátvitel során jelentkező hibák felsorolása.

Az Általános üzenet használata akkor javasolt, ha az elektronikus adatcserére váró adatok egyetlen speciális üzenettípusba sem illenek bele.

A Fizetési levonások üzenetet a foglalkoztató küldi (vagy megbízottja) egy szolgáltató szervezetnek (pl.: nyugdíj alap), hogy részletezze a részükre eszközölt, alkalmazottaktól származó fizetési levonásokat. Az üzenet mindazon országokban, és azok között használható, ahol alkalmazzák a fizetési levonás eljárását.

A Biztonsági kulcs és minősítés jelentés üzenet funkciója a biztonsági kulcsok és minősítő jelentések üzleti partnerek közötti cseréjének elősegítése. Az üzenet használható nyilvános kulcsok vagy ajánlások minősítésekké konvertálására, aszimmetrikus algoritmusok által.

Szállítási adatok

Egy üzenet, amelyet ez egyik üzletfél küld egy raktár, egy elosztó központ, vagy egy logisztikai szolgáltató felé, a szolgáltatások azonosítása érdekében, illetve ha szükséges bizonyos áruk mozgatására vonatkozóan. A Teheráru/áru kezelés és mozgatás üzenet hatásköre az elosztó központ, valamint a logisztikai szolgáltató közelében lévő raktárakra korlátozott.

Üzenet a fuvarozásért és/vagy szállítmányozási feladatokért felelősséget vállaló partner részéről annak az üzletfélnek, aki a meghatározott szolgáltatás véghezviteléről gondoskodik.

Az Érkezési értesítés üzenet a szerződésben megjelölt, fuvarozási és/vagy szállítmányozási feladatokat ellátó partner részéről kerül elküldésre. Az üzenet részletes adatokat tartalmaz a szállítmány érkezéséről.

Egy üzenet, amely a fuvarozás és/vagy szállítmányozási feladatokat kínáló fél részéről kerül elküldésre. A Foglalási visszaigazolás tartalmazhat visszaigazolást a megbízás elfogadásáról, feldolgozás alatti helyzetéről, valamint részleges elfogadásról vagy visszautasításról.

A foglalási üzenetet a fuvarozási/szállítmányozási feladat megbízója küldi az ajánlattevő felé határozott megbízás esetén. Ez az üzenet tartalmazza a fuvarozás során teljesítendő feltételeket.

A Szállítási utasítás üzenet küldője a kereskedelmi szerződésben a fuvarozási/szállítmányozási feladatokért felelősséget vállaló üzletfél, fogadója pedig az a partner, akinek a megnevezett fuvarozási/szállítmányozási feladatot valóban végre kell hajtania.

Ez az üzenet arra szolgál, hogy támogassa a szállítási státuszhoz köthető adatok (pl.: késés, baleset) cseréjét a szerződött felek között.

Pénzügyi üzenetek

A Banki státusz üzenetet egy hitelintézet küldi az ügyfelének. Információt nyújtva a felhasználói szintű pénzügyi tranzakciókról. 

A Többszörös jóváírási értesítés üzenetet a számlavezető bank küldi a számlatulajdonosnak, illetve előzetes megegyezés alapján egy harmadik félnek. Ők így információhoz jutnak az adott időszakon belüli, a számlájukat illető üzleti tranzakciókhoz tartozó jóváírásokról. 

A Többszörös terhelési értesítés üzenetet a számlavezető hitelintézet küldi a számlatulajdonosnak, illetve előzetes megegyezés alapján egy harmadik félnek. Ők így információhoz jutnak az adott időszakon belüli, számlájukat illető, üzleti tranzakciókhoz tartozó terhelésekről.

A Direkt terhelés üzenetet a direkt terhelés kezdeményezője küldheti a bankjának. Az üzenet révén a bank információhoz jut az üzleti tranzakcióról, a fizetésre kötelezettről és annak számlájáról levonandó, majd pedig az üzenetküldő részére jóváírandó fix összegekről.

A Pénzügyi visszahívás üzenetet a megrendelő (vagy annak megbízottja) küldi a bankja felé annak érdekében, hogy tekintsék semmisnek a korábban küldött pénzügyi üzeneteit, vagy azoknak bizonyos részeit.

Ez az üzenet egyike bank és az ügyfelei között alkalmazott kommunikációs lehetőségeknek. A leggyakrabban a Pénzügyi jelentés az ügyfél számláját érintő terheléseket listázza. Az üzenet több számlainformációt is magába foglalhat.

A többszörös fizetési rendelvény üzenetet a megrendelő (vagy annak megbízottja) küldi a bankja felé. Az üzenet tartalmazza a megrendelő számlájára/számláira vonatkozó terhelési meghagyásokat, valamint a kedvezményezett/ek számlaadatait és az utalni kívánt összeget. Az üzenet révén lehetőség nyílik üzleti tranzakciók pénzügyi rendezésére.