Sie müssen Cookies in ihrem Browser aktivieren um diese Website/Applikation in vollem Umfang benutzen zu können.
Sie verwenden einen veralteten Browser mit möglichen Sicherheitsschwachstellen und können nicht alle Funktionen dieser Webseite nutzen.
Hier erfahren Sie, wie einfach Sie Ihren Browser aktualisieren können
+36 / 23 / 504 - 845
MŰSZAKI TÁMOGATÁS -849
EDI TANÁCSADÁS -847

Hírek

25.06.2019

Mecsek Füszért

Teljeskörű EDI szolgáltatás a Mecsek Füszért Zrt. számára

EDI-Mecsek Füszért

Havonta 26.500 EDI üzenet biztosítja, hogy a COOP csoporthoz tartozó Mecsek Füszért szupermarketeinek polcai tele legyenek áruval nap mint nap.

A digitális tranzakciók, mint például az elektroni­kus megrendelések, automatikusan és valós időben kerülnek elküldésre a megbízható EDI szolgáltatással, az eXite-tal.

Az informatikai infrastruktúra harmonizálásához és így az adatok zökkenőmentesebb cseréjéhez, integrálásához és feldolgozásához a magyar kis­kereskedelmi cég úgy döntött, hogy egy új ERP rendszert (JD Edwards) vezet be, amely a kezde­tektől egy automatizált EDI-integrációt is magá­ban foglal.

A Mecsek Füszért EDI Partnerével, az EDI­TEL-lel szoros együttműködésben egy interfészt fejlesztett a megrendelési (ORDERS) és szám­lázási (INVOIC) folyamatok automatizálása ér­dekében.

Ezzel a megoldással, az EDI rendszerrel már rendelkező nagy beszállítókat és azokat a kis- és középvállalatokat is le tudják fedni, ahol az EDI megoldások technikai infra­struktúrája még nem áll rendelkezésre. Az utóbbi esetben a cég megkapja az ERP-rendszerből exportált elektroni­kus megbízást, e-mailben csatolt PDF formátumban.

Az EDI rendszerrel ren­delkező partnerek az EDI megrendelé­seket közvetlenül az ERP rendszerük­be kapják, ahonnan ez automatikusan feldolgozható és/vagy továbbítható komissiózásra. A Mecsek Füszért számára ez azt jelenti, hogy a megren­delések feldolgozásának automa­tizálásával lecsökken az adatok feldol­gozási ideje és csökken a manuális hibalehetőségek esélye is.

Az EDI-alapú ellátásilánc-mened­zsment előnyeinek kihasználása ér­dekében a Mecsek Füszért egy további e-számla és archiválási megoldást is megvalósított, mely utóbbi helyben, a COOP infrastruktúráján működik.

Az archiválási megoldás lehetővé tes­zi, hogy a kiskereskedő elektronikus számlákat küldjön a COOP tagoknak, mint például Szabolcs-Coop Zrt.-nek vagy a NYÍRZEM Zrt.-nek. Az el­lenőrző digitális archívum segítségé­vel ezeket a számlákat automatikusan, és a magyar adótörvénynek meg­felelően tárolják.

Az archivált fájlok szükség esetén bármi­kor előhívhatók, ezzel az eljárással sok helyet, időt és erőforrást takarít meg a cég.

„Az integrált EDI megoldás meg­valósítása lehetővé teszi a Mecsek számára, hogy jelentősen javítsa a tel­jes árubeszerzési ciklust. Az adatok elvesztése vagy esetleges hibák felme­rülése már a múlté. Tervünk az, hogy tovább folytassuk ezt az utat, és hama­rosan megvalósítsunk egy e-számla megoldást olyan ügyfelek számára, akik nem rendelkeznek még EDI rendszerrel, így automatizált és köz­vetlenül e-mailben küldött linken ke­resztül fogadhatnának számlákat. Kit­üntetett partnerünk ebben az EDITEL, aki professzionális szaktudással támo­gat minket ”- mondja Szabó László, a Mecsek Füszért IT vezetője.

Röviden

  • EDI kommunikáció
  • EDI integráció (EDI interfész a JD Edwards ERP-vel)
    • Megrendelések (ORDERS)
    • Számlák (INVOIC)
  • A pénz- és adóügyi elvárásoknak megfelelő digitális archiválási megoldás
  • Jelentős megtakarítás a költségek, az idő és az erőforrások tekintetében

A Mecsek Füszért Zrt.-ről

A 100%-ban magyar tulajdonú keres­kedelmi vállalat a NYÍRZEM cégcso­port tagja, mely a COOP üzletlánc legnagyobb forgalmú és legnagyobb bolthálózattal rendelkező magyar tulajdonban lévő cégcsoportja.

A Mecsek Füszért Zrt. idén 70 éves, 1949-ben alakult jelenleg 204 kiske­reskedelmi üzletet, 3 nagykereskedelmi raktárat, 5 hűtőházat, 12 C+C üzletet üzemeltet és mintegy 1800 főt foglal­koztat. A cég büszkén épít az elmúlt évtizedekben felhalmozott ta­pasztalatára, ugyanakkor a jelen és a jövő kihívásainak is folyamatosan igyekszik megfelelni.

A fő tevékenysége az élelmiszer és a háztartási vegyi áru termékek kis- és nagykereskedelme, amivel meg­határozó ereje nemcsak az egész országot behálózó Coop rendszernek, hanem tevékeny részesei Magya­rország kereskedelmi életének is.

EDITEL Partnerhálózat